Smartpoint, for smart people!

Bli me financim

Iute Credit

Pse IuteCredit eshte kompania me e mire e kreditimit ne Shqiperi?:
1. Ne perpiqemi per persosmeri:
  Ne kemi proceduren me te thjeshte per dhenien e nje kredie,
  Ne japim pergjigjen me te shpejte per dhenien e nje kredie (brenda 15 minuave),
  Nuk kemi burokraci (asnje dokument nuk kerkohet nga konsumatori),
  Aplikimi behet vetem me Karte Identiteti
2. Ne kujdesemi per partneret:
  Kemi permiresuar nderfaqen ne nje faqe te vetme,
  Mesojme bashke me ju rreth biznesit per te qene me te suksesshem,
3. Ne I duam klientet tane:
  Sherbimi me I mire per klientet,
 
Si funksionon:
Kush mund te marre nje kredi?
1-   Te vetepunesuarit te cilet kane 3 muaj me sigurime
2-   Personat ne marredhenie pune me minimum 3 muaj sigurime
3-   Pensionistet deri ne 68 Vjec ( Pensionistet duhet te sjellin librezen pensioni)

Shuma dhe Afati
1-   Shuma qe nje person mund te marre eshte 10,000 leke – 140,000 Leke te reja
2-   Kestet per shlyerjen e kredise mund te jene nga 1 Muaj – 10 Muaj


RAIFFEISEN

a. Klienti që e merr pagën në Raiffeisen, financohet 10.000-300.000 lekë (totali i kredisë)
Dokumentat e nevojshme:
1. Mjet identifikimi (Kartë identiteti ose Pasaportë)

b. Klienti që e merr pagën në bankë tjetër 20% e vleres së produkteve paguhet cash dhe financohet 10.000-300.000 All (totali kredisë)
Dokumentat e nevojshme:
1. Mjet identifikimi (Kartë identiteti ose Pasaportë)
2. Vërtetim page
3. Numër llogarie rrjedhëse në Raiffeisen

Klienti mund të zgjedh çfarëdo produkti mbi vlerën 10.000 ALL në Neptun dhe të financohet nga Raiffeisen